Apie mus

Puodžiai-kaimas Varėnos rajone, 6 km į vakarus nuo Valkininkų geležinkelio stoties, prie Vilniaus-Alytaus kelio ir Netečiaus ežero. Kaimas pirmą kartą minimas 1632 metais. 1765 m. jame buvo 9 kiemai, 1959 m.-145 kiemai,1979 m.-218 kiemų. Tarybiniais metais Puodžiai buvo „Šviesos“ kolūkio centrinė gyvenvietė ir seniūnijos centras.

Dabar Puodžiuose gyvena 317 gyventojų. Veikia dvi parduotuvės, biblioteka, medicinos punktas, žemės ūkio bendrovė „Tėviškė“.
Yra toks gražus pasakojimas apie Puodžius. Kai tik šiose apylinkėse apsigyveno pirmieji žmonės, jiems reikėjo kažkuo verstis. Kadangi aplink buvo nemažai molingų vietų, jie kasė molį ir lipdė puodus. Todėl ir gyvenvietę pavadino Puodžiais. Puodus lipdė dvi giminės. Vienos giminės puodai buvo storasieniai, visur ūkyje tinkami, o kitos-ploni, lengvi, dailūs. Kai ateidavo kermošiaus diena, dar neprašvitus, per kaimą riedėdavo vežimai pilni puodų. Bet žmonės ir nematydami suprasdavo, kas į turgų važiuoja. Storasieniai puodai skambėdavo dusliai - tar, tar, tarrrr... Dėl to šiuos puodus lipdžiusi giminė gavo Tarailų pavardę. Kitos giminės lipdyti puodai skambėdavo skardžiai - čen, čen, čennnn..., todėl buvo pavadinta Čenkais. Žmonių su šiomis pavardėmis kaime buvo daugiausiai ir dar šiandien yra.

2003 m. kovo 31 dieną susikūrė Puodžių kaimo bendruomenė. Jos steigėja ir pirmininkė buvo Angelė Ramanauskienė. Nuo 2009 metų pirmininke tapo Nijolė Jurčiukonienė, nuo 2012 metų Vaidilė Sukackienė.

Puodžių kaimo himnas

Ten, kur Netečius banguoja,
Teka Duobupis sraunus,
Kur javų jūra siūbuoja,
Puodžiai čia buvo ir bus.
Priedainis:
Kaimeli, širdžiai brangus,
Esi tu mūs numylėtas.
Žiedais išpuošim tave
O, Puodžiai, visad klestėkit!

Daugel kartų išauginęs,
Daug išgyvenęs karų,
Mažas krašteli Tėvynės,
Kvieski būt visad kartu.

Priedainis:
Kaimeli, širdžiai brangus...

Puodžių saulėtoj padangėj
Auga jaunimas šaunus.
Žmonės čia darbštūs gyvena,
Puodžiai čia buvo ir bus.
Priedainis:
Kaimeli, širdžiai brangus...